<< 

FTP-kommandoer

(dansk)

! filnavn Udfører den fil, hvis navn er anført efter udråbstegnet. Det skal naturligvis være en udførbar fil, fx en exe-fil eller en bat-fil. Efter udførelsen returneres til ftp. Hvis filnavn udelades fås en ny inkarnation af DOS-vinduet. Efter exit fra dette returneres til ftp.
? Synonym for help, s.d.
append lokalfil fjernfil Kopierer filen lokalfil til fjernprocessen og hæfter den i enden på filen  fjernfil, der forudsættes at eksistere dér.
ascii Udfører filtransporten i ascii-mode, dvs. som en tekstfil. Dette kan indebære visse ændringer af teksten, afhængig af fjernprocessens operativsystem. Fx kan carriage return/line feed blive erstattet af line feed. Ascii-mode er det normale (default). Se også binary.
bell Giver en lyd (beep) efter hver filtransport.
binary Udfører filtransporten slavisk byte for byte. Bruges ved fx binære filer eller billeder.
bye Afbryder forbindelsen til fjernprocessen og forlader ftp.
cd fjerndir Skifter til mappen fjerndir i fjernprocessens filsystem.
close Afbryder forbindelsen til fjernprocessen, men forbliver i ftp.
delete filnavn Sletter filen filnavn i fjernprocessen.
debug niveau Slår debugging til eller fra. Debugging rapporterer, hvad ftp siger til fjernprocessen. Parameteren niveau (et helt tal mellem 1 og 9) angiver detajeringsgraden af rapporteringen; 9 er den mest ordrige. 
dir fjerndir lokalfil Trykker en detajeret liste over indholdet i mappen fjerndir i fjernprocessen. Hvis lokalfil er anført, skal den eksistere lokalt, og  trykningen sker da på denne fil, og ellers på skærmen. Hvis både fjerndir og lokalfil er udeladt, fås trykning af indholdet af den aktuelle fjerne mappe på den lokale skærm. 
disconnect Synonym for close.
get fjernfil lokalfil Kopierer fjernfil fra fjernprocessen til lokalfil i lokalprocessen. Hvis lokalfil udelades får den lokale fil navnet fjernfil.
glob Slår jokertegn til eller fra. Et ?  i et filnavn matcher et enkelt tegn, og en * matcher nul eller flere tegn. En liste af  tegn kan specificeres i knækparentes. 
hash Slår trykning af # efter hver overført blok til eller fra.
help kommando Udskriver en kort beskrivelse af ftp-kommandoen kommando. Hvis kommando udelades, udskrives en liste over alle kommandoer.
lcd dir Skifter til mappen dir i det lokale filsystem. Hvis dir udelades, skiftes til den mappe, man var i, da ftp blev kaldt, normalt C:\.
ls fjerndir Trykker en kort liste over indholdet af mappen fjerndir i fjernprocessens filsystem. Hvis fjerndir udelades, fås en liste over indholdet af den aktuelle mappe. 
mdelete fjernfiler Sletter de filer, der angives i fjernfiler, i fjernprocessens filsystem. Fjernfiler kan enten være en liste af filnavne eller et udtryk, der indeholder jokertegn. Det er klogt at benytte mls inden mdelete.
mdir fjerndir lokalfil Som dir, men fjerndir kan være en liste af mapper eller et udtryk med jokertegn. Trykningen sker på den lokale fil lokalfil, der skal anføres; hvis man vil have trykt resultatet på skærmen, skal lokalfil være et punktum.
mget fjernfiler Som get, men fjernfiler kan være en liste af filnavne eller et udtryk med jokertegn.
mkdir dir Skaber en ny mappe i fjernprocessens filsystem, og giver den navnet dir.
mls fjernfiler lokalfil Som ls, men fjernfiler kan være en liste af filer elle et udtryk med jokertegn. Trykningen sker på den lokale fil lokalfil, der skal anføres, hvis man vil have trykt resultatet på skærmen, skal lokalfil være et punktum.
mput lokalfiler Kopiering af flere filer fra lokalprocessen til fjernprocessen. Parameteren lokalfiler kan enten være en liste af filnavne eller et udtryk med jokertegn. Så vidt jeg kan se får filerne i fjernprocessen de samme navne som i lokalprocessen. 
open host åbner forbindelsen til fjernprocessen host.
promt Slår verifikation af jokerudtryk til eller fra. Hvis on bliver man bedt om at godkende alle ekspansioner af jokerudtryk inden de bliver udført.
put lokalfil fjernfil Kopiering af den lokale fil lokalfil til den fjerne fil fjernfil. Hvis fjernfil udelades får den fjerne fil samme navn som lokalfil.
pwd Tryk den aktuelle mappe i fjernprocessen på den lokale skærm.
quit Synonym for bye.
quote parametre Sender parametre direkte til fjernprocessens ftp. Bruges ved fejlfinding.
recv fjernfil lokalfil Synonym for get.
remotehelp fjernfil lokalfil Som help, men den forklaring, man får, gælder for fjernprocessens ftp.
rename glnavn nynavn omdøb fjernfilen glnavn til nynavn.
rmdir fjerndir Slet mappen fjerndir fra fjernprocessens filsystem. Afhængig af fjernprocessens operativsystem kan det være en forudsætning, at fjerndir er tom.
send lokalfil fjernfil Synonym for put.
status Viser de aktuelle indstillinger for ftp-programmet, bl.a. alle on/off parametre.
trace Slår pakkesporing til eller fra. Hvis pakkesporing er on, fås en log af, hvad der sker på lokalnettet under en filtransport.
type typenavn Sætter typen af filtransporterne til at være typenavn, som kan være ascii eller  image (for hhv. tekst og billeder).
user navn løsen konto Sender navn, løsen og konto til fjernprocessen. Hvis fjernprocessen ikke kræver kontoinformation, kan konto udelades. Kan fx bruges, hvis man skifter bruger midt i en session.
verbose Slår ftp's rapportering af sessionens forløb til eller fra. Er normalt on.

 

     © Jakob Gudmandsen