<< 

EzMath

Matematisk formuleringer i netmedier

At implementere matematiske syntakser på Internettet, har længe været savnet, og i betragtning af oprindelsen af www og den både tidlige og udbredte brug af web til formidling af naturvidenskab, er det forbløffende at denne del af typografien ikke er på plads endnu.

D. 8. januar 2001 oplystes det dog at MathML-2 Proposal er fremlagt W3C til implementering i næste version af HTML-standarden, ligesom Mozilla- og Amaya-browserne (hhv. http://www.mozilla.org/projects/mathml/authoring.html og http://www.w3.org/Amaya/User/Math.html) har indlagt denne standard i seneste versioner.
Det meldes dog, at HTML-standarden ikke vil blive videreudviklet, da den er for primitiv og levner for mange muligheder for fejlfortolkninger, hvorfror fremtidige standarder vil være af DHTML/XML-typen.

MathML er DHTML-tags til beskrivelse af matematiske udtryk vha. Tags (http://www.w3.org/Math/) hvilket giver en omfangsrig kodesætning til ellers relativt simple udtryk. Denne standard er udviklet til typografiske udtryk og vil være omstændig at sammenkøre med eventuelt beregningsprogrammel, til viderebehandling af sammenhænge formidlet via www.

Indhold

Til sidens top

EzMath

Jfr. kort eksemplificering af brug af Plug-Ins (http://akira.ruc.dk/~gud/euc/vejl/plugins.htm) hvor netop fremvisning af matematisk formelle udtryk genereret i EzMath-editor og fremvist i browser vha. medfølgende Plug-In, kommer her en dybere vejledning på installation og brug af både editor og Plug-In.

Da der er tale om to forskellige målgrupper, vedlægges ligeså en vejledning til brug som vedhæftet HTML-dokument rettet mod besøgende på HTML-dokumenter hvori matematiske syntakser genereret i EzMath.

EzMath er udviklet af Dave Raggett & Davy Batsalle i World Wide Web Consortium, hvor en kort engelsk introduktion til programmet også er at finde (http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath) og hele programmet ligger i lille fil (ezmath1_1.zip) som frit kan downloades og afbenyttes.

Programmet er udviklet til brug på Windows-platformen, og der kan desværre ikke på nuværende tidspunkt tilbydes hverken editor eller plugins til andre operativsystemer. Til sidens top

Installation

Ved download af Zip-fil gives adgang til både formel-editoren og Browser-Plug-In, og alle filer kan simpelt udpakkes med WinZip til ønskede afviklings-folder (ex.vis C:\Programmer\EzMath), og programmet eksekveres ved filen Ezmath.exe. Der kræves ingen særskilt afvikling af installationsprogram.
Der forefindes pt. ikke versioner til Linux eller Mac. Til sidens top

Brug af EzMath-editor

Til indtastning af udtryk klikkes på "Math Expression Editor"-ikonen først fra venstre for at få redigeringsvindue.

Her kan aktuelle matematiske udtryk efter klassiske tekststrengprincipper, hvor der især skal tages hensyn til brugen af paranteser og brug af særlige kommandoer til de enkelte matematiske tegnsætninger.

Ex.vis vil tesktstrengen "integral of sin x from 0 to 2pi wrt x" give udtrykket: Her vist vha. en grafikfil i PNG-format.

Der er ikke indbygget hjælpefunktion i EzMath (hvilket ellers kunne være på sin plads), men derimod en god skabelonsamling til at starte et udtryk, uden nødvendigvis at kunne huske pågældende kode.

I rullegardinet "Math" kan der vælges imellem en lang stribe skabeloner indenfor grupperede emner, herunder ovenstående integrale. Disse skabeloner kan efterfølgende tilpasses til det ønskede udtryk ved klik på "Math Expression Editor"-ikonen og ændre indholdet i tekststrengen.

Der er enkelte muligheder for ændring af typografier, ved at vælge rullegardinet "Edit", hvor der kan vælges "Font size" (som gælder for hele udtrykket) og/eller "Colors…" som kan ændre baggrundsfarven for hele udtrykket.

Der er ikke mulighed for at ændre typografien vha. HTML-tags for font, farve, størrelse el.lig. ej heller i Cascading Style Sheets, men da EzMath kan regulere baggrundsfarven i HTML-koden (#RRGGBB) er det knapt så nødvendigt at tilføje yderligere muligheder, for at intergrere de matematiske udtryk i HTML-dokumentets øvrige layout…måske pånær de netmedier som bruger baggrundsgrafik og som måske derfor ønsker transperant baggrund. Til sidens top

Eksport til HTML-editor

Efter endt indtastning skal udtrykket eksporteres til HTML-editoren. EzMath levner mulighed for at vælge mellem to versioner; EzMath som kræver Plug-In installeret i browser eller MathML som (måske) bliver standard i HTML-kodesættet inden alt for længe, men nu kun kan ses i W3C’s egen Amaya-browser.

Efter valg af format (Ez) gås i rullegardinet "Edit" -> "Copy to Clipboard (Ctrl+C)", hvorefter koden kan indsættes direkte i HTML-kildekoden i den foretrukne HTML-editor. Ovenstående eksempel vil fremstå som;<embed type="text/ezmath"
pluginspage="http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath"
align=absmiddle
width= 82 height=53
alt="integral of sin x from 0 to 2pi wrt x"> Det ses at EzMath benytter sig af den gamle <embed>-tag, som ellers er på vej ud til fordel for <object>-tag’en, men også at HTML-kilden levner plads til flere indsatte udtryk, da <embed>-tag’en ikke er afsluttet.
Bemærk at visse HTML-editorer (ex.vis Dreamweaver) forventer at man tilføjer denne afslutning </embed>.

Alternativt kan der benyttes <object>-tags i stedet for <embed>, som har den fordel at der kan gives parametre til alternativ visning, ex.vis. i form af en GIF- eller
PNG-billedfil, når/hvis Plug-In ikke virker (måske ifm. Andre platforme end DOS/Win).<object type="text/ezmath"
codebase="http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath"
align=absmiddle width= 181 height=106>
<param name="fontsize" value="small">
<param name="color" value="#FFFF00">
<param name="bgcolor" value="#000080">
<param name="alt" value=" integral of sin x from 0 to 2pi wrt x ">
<img src=ez1.png  align=absmiddle width= 181 height=106 alt=" integral of sin x from 0 to 2pi wrt x ">
</object>

Her er der udnyttet parametreværdier for fontsize, color og bgcolor, samt at der alternativt kan indsættes et PNG-billede af det samme udtryk, taget som skærmdump direkte fra EzMath-editoren eller foretrukne text/formel-editor, ex.vis vha. Paint Shop Pro.

Til sidens top

Visning

Når EzMath er indlejret i et HTML-dokument, skal den rette Plug-In være installeret i brugerens browser.

Med i Zip-filen "ezmath1_1.zip" forefindes Plug-In-filen i *.dll-form "npezm32.dll", som skal ekstraheres til browserens Plug-In-folder, ex.vis:

C:\Programmer\Netscape\Navigator\Program\Plugins (Netscape ver. 3)
C:\Programmer\Netscape\Communicator\Program\Plugins (Netscape ver. 4)
C:\Programmer\Internet Explorer\Plugin (MSIE ver. 4+)

Når browseren startes op igen, vil EzMath-objekter i HTML-dokumenter kunne fremvises uden yderligere tiltag.
Det anbefales at alle HTML-dokumenter som indeholder EzMath-objekter ligeledes indeholder en henvisning til download og installering af EzMath-Plug In.

Nedenstående eksempel er oprettet med <embed> som beskrevet herover:

Nedenstående eksempel er oprettet med <object> som beskrevet herover: integral of sin x from 0 to 2pi wrt x

Er EzMath Plug-In ikke installeret i browseren vil der fremkomme de sædvanlige medlinger om manglende Plug-In og en adresse på hvor denne kan hentes.  Det er meldingen i 2. linie i både embed- og object-tags, hhv; pluginspage="http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath" og codebase="http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath".

På skærmen se det som flg:


Plug-In ikon i Netscape 4+


Plug-In ikon i MSIE 4+

Se desuden EzMath Plug-In Quick Installer på http://www.gudmandsen.net/dev/ezmath/quickpi.html, som også kan afbenyttes som reference til service for brugerne af sider opbygget med EzMath. Det aktuelle script til åbning af nyt vindue, uden toolbar m.m. er:

<a href="" onClick="window.open('http://www.gudmandsen.net/dev/ezmath/quickpi.html', '', 'height=530,width=620,menubar=no,toolbar=no,scrollbar=yes,');return false">EzMath Plug In Quick Installer</a>

Til sidens top

Yderligere læsning

"EzMath" af Dave Raggett på W3C; http://www.w3c.org/People/Raggett/EzMath/
MathML på W3C; http://www.w3c.org/Math
Dr. Math på Swarthmore: "Two Simple ways to put Math on the Web", "Math Expressions as GIFs:  Step-bystep Instructions", "Including Math Notation in Web Pages: Working Within teh Constrains of THML Code" og "Guidelines for Using ASCII to write Mathematics"
   © Jakob Gudmandsen    ^ Til Top