<<   

Rum til anvendelse - Printervenlig tabel


Studie Træning Service PR
ID-skabende
PR
Varesalg
PR
Meningssalg
Underhold Tilfældig
Besøgende: Arbejde
Studie
Interessgruppe
Øvelser
Vedligeholdstræning
Service
Support
Eftersalg
Mærkevarer
Identitetsvedligehold
Marketing
Reklame
e-commerce
OBS!
Interesseorganisationer
m.fl.
Tidsfordriv
”Flugt”
Skjult PR
”Just browsed inn”
Forhåndsinteresse Relevans
Interesse
Relevans
Interesse
Direkte formål
Tvungne omstændigheder Skal fænges Skal oplyses Skal ”Formes” ”ligegyldighed” (?) Ingen
Forhåndsviden Stor Stor /Er introduceret Moderat (kender produkt) Ingen / begrænset Moderat (kender producent) Politisk korrekthed Stærkt svingende Ingen/tilfældig
Tidsforbrug Lang tidsforbrug
Søgen viden
Lang tidsforbrug
Søgen ”erfaring”
Moderat
Søger løsning
Kort Minimum nødvendigt Svingende efter interesse /fængning Stærkt svingende Ultra kort tid
Tålmodighed Meget stor Stor ift. udbytte Moderat
Hurtig hjælp
Lille Moderat
Hurtigt svar
Svingende Lille Ultra lille
Brugerforudsætninger Store, ofte superbrugere Store, erfarne IT-brugere Gode, vant til IT på brugerniveau Ingen forventninger Ingen forventninger Ingen forventninger Gode, vant til IT på brugerniveau %
Overblik Stort, som nødvendigt, Sitemap Stort, som nødvendigt, Sitemap Begrænset
Direkte til problemløsning
Minimalt
Skal fænges på 1. side
Begrænset
Direkte til ønskede vare
Minimalt
Skal fænges på 1. side
Moderat
IT på brugerniveau
%
Hypertekststruktur Gerne komplekst Lineær
Evt. kompleks søgning
Hierakisk søgning Simpel/lineær Simpel/lineær
Evt. hierakisk søgning
Simpel/lineær

Simpel/Lineær %
Tekst Alt relevant
Hele rapporter / datablade
Printervenlig
Alt relevant
Hele rapporter / datablade
Printervenlig
Vejledninger
Datablade

Begrænset
Salgsslogans
Begrænset
Salgsargumenter
Prislister
Begrænset indgang
Evt. uddybende argumentation
Meget begrænset
Action
Så lidt som muligt
Grafik & Multimedie Layout
Illustrationer
Layout
Illustrationer
Layout
Illustrationer
Logo
Layout
Logo
”Flash”
Layout
Illustrationer
Logo
Layout
Illustrationer
Logo
Layout
Logo
Interaktivt multimedie
”Flash”
Plug-ins generelt Hvis nødvendigt for formidlingen Hvis nødvendigt for formidlingen Hvis nødvendigt for formidlingen
”Standard”
Kun ”standard”-plugins Ikke nødvendigt
Funktionalitet
Kun ”standard”-plugins Alt hvad der er nødvendigt Kun ”standard” -plugins
Lænkesamlinger Relaterede materialer Relaterede materialer Relaterede materialer Ingen interesse Ingen interesse Relaterede materialer Relaterede materialer %
Designer:Forside (Splashscreen) Ikke relevant

Ikke relevant ”Professionelt” design Flot & levende! ”Professionelt” design Svingende forventninger Flot & levende %
Navigation Hovedside
Sti, relevante dokumenter
Evt. overordnet
Hovedside
Sti, relevante dokumenter
Evt. overordnet
Hovedside
Sti, relevante dokumenter
Evt. overordnet
Så lidt som muligt Hovedside
Evt. relevante dokumenter
Evt. overordnet
Så lidt som muligt
Evt. relevante dokumenter
Så lidt som muligt %
Overskrift, sidehoved og -fod Titel
Sti
Evt. navigation
Titel
Sti
Evt. navigation
Titel
Organisation
Evt. navigation
Titel
Organisation

Titel
Organisation
Evt. navigation
Titel
Organisation

Titel %
Kildeangivelser (afsender-ID) Forfatter (CV), organisation Organisation, forfatter Organisation Organisation, referencer Organisation, referencer Organisation, referencer Ingen %
Opfølgende service (push) Nyhedsgrupper
epostlister
Postforsendelser
Nyhedsgrupper
epostlister
Postforsendelser
Begrænset til problemløsning Konkurrencer Modtage bestilt vare Modtage bestilt oplysningsmateriale Konkurrencer Ingen
Opdateringsfrekvens Kun ved udvikling Kun ved udvikling Evt. genkendelse Nyt ! Nyt ! Nyt ! Nyt ! Nyt !
Portalfunktioner / meta-tags Forfatter, organisation, nøgleord Forfatter, organisation, nøgleord Organisation, nøgleord
Portaltilmelding
Organisation, nøgleord
Portaltilmelding
Organisation, nøgleord
Portaltilmelding
Organisation, nøgleord
Portaltilmelding
Organisation, nøgleord
Portaltilmelding
%
Titelrækkefølge Dokumenttitel->
Forfatter->
Organisation
Dokumenttitel->
Forfatter->
Organisation
Organisation->
Produkt->
Titel
Organisation->
Produkt->
Titel
Organisation->
Produkt->
Titel
Titel->
Organisation
Titel->
Organisation
Titel