<< 

StarOffice 6.0, generelt

Indhold

Se desuden;

Dette dokument er ment som en hjælp til at starte med StarOffice, som alternativ til andre kontorpakker.
Da tekstbehandlingen er det helt store brug på langt de fleste computere, er dette skrift hovedsageligt med fokus på StarOffice Writer.

Generelt

StarOffice er oprindeligt udviklet af et tysk firma til Linuxplatformen, men blev opkøbt af SUN Microsystems mhp. udvikling til alle gængse operativsystemer.
Især var ambitionen at udvikle en ren Java-udgave, som derved ville være tæt på platformneutral, da Java er et sprog som næsten alle browsere, uanset oprindelse og operativsystem kan læse, men dette har ladet vente på sig.

De første SUN-StarOffice versioner (5.0-5.2) blev foræret væk ganske gratis, både i form af uddelte CD-ROM og gratis download fra SUNs netmedie, hvilket gjorde udbredelsen relativ massiv, og var det eneste reelle alternativ til Microsofts kontorpakker, da andre store aktører, som Corel WordPerfect og Lotus WordPro må anses at være nicher på markedet.

OpenSource

Ved lanceringen af ver. 6.0 blev programpakken gjort til betalingssoftware, samtidig med at der var indført et udviklingsforum efter OpenSource-princippet hvor programmører og betatestere kunne deltage i udviklingen af programpakken.
Hvis man derfor har lyst til at bruge en gratis, men ikke nødvendigvis gennemprøvet og supporteret kontorpakke, kan denne gratis hjemtages fra http://www.openoffice.org. Se ressourcesiderne.
OpenOffice kan hentes til langt de fleste operativsystemer, incl. Windows/NT, Linux og MAC OSX (!), ligesom mange sprog er understøttet. Dette var inspireret af GNU-projektet, Mozilla som er udviklingsmodel for Netscape og ikke mindst Linux-konceptet.

Særaftale

For at sikrer den fortsatte udbredelse af StarOffice har SUN indgået nogle særaftaler om fortsat gratis distribution af programpakken, bl.a. med Undervisningsministeriet og UNI-C, hvorved alle ansatte og elever/studerende på danske uddannelsesinstitutioner fortsat kan henter ver. 6.0 gratis og/eller købe CD-ROM-versionen på dansk til særdeles fordelagtige priser.
StarOffice er i forvejen et meget billigt alternativ (under 1000,- Dkk), ift. de "gamle" aktører på markedet.
StarOffice 6.0 findes til de fleste operativsystemer, på nær MAC OS.
En version 7 er netop lanceret og kommer nok snart på dansk.

Da der er mange som hilser alternativet velkommen, er der begyndt at komme flere udgivelser på markedet, vedr. brugen af StarOffice, hvoraf mange heldigvis er at finde på Internettet. Se ressourcesiderne.

Installation

Er du forbundet til Internettet via en Sektornet-opkobling, hvilket er tilfældet på mange uddannelsesinstitutioner, kan programmet hentes fra; http://www.uni-c.dk/generelt/nyheder/download_star.html, ligesom det er tilladt at lægge installationsfilen på intranettet på disse institutioner.

Installationen foregår ved at udfolde filen i relevant mappe på harddisken og vælge setup.exe. Derefter burde der ikke være problemer ift. så megen anden velfungerende programmel.
Der er dog et enkelt valg, vedr. Java, hvor installationsrutinen beder om at vælge mellem de allerede eksisterende Java-installationer, hvor det typisk er formålstjenstligtat vælge den nyeste (højeste nummer). Er der ikke nogen Java-installation på din maskine, kan denne hentes fra; http://www.java.com/en/download/ , og installationen af StarOffice kan foretages derefter..

På CD-ROM-versionen er der desuden Adabas-database o.a. udbygninger, ligesom ordbøger m.m. kan findes på mange sprog. Installationen fra CD burde ikke forvolde problemer.
Uanset hvilken medium installationen foregår fra, vil der normalt ikke blive oprettet gevejsikoner på "skrivebordet", hvorfor disse må kopieres manuelt fra "Menuen Start" (win/NT).

Start

Ved opstart af StarOffice, bemærkes først og fremmest en helt ændret funktionalitet: Normalt åbner vi et bestemt program alt efter om vi vil skrive en tekst, arbejde med regneark, surfe på nettet eller andet, og i det pågældende program åbner vi et nyt dokument eller henter en fil vi vil arbejde med. I Staroffice er det omvendt: Vi åbner programmet og vælger heri hvilken slags dokument vi vil arbejde med.
Det bør ikke give de store problemer at vænne sig til, selv om brugeren ofte skal være lidt mere opmærksom på, f.ex. at browseren kan nås ved blot at indtaste URL i filnavnfeltet og den åbnede side åbner i redigerings-mode som standard.

Der er flere forhold i brugerfladen der er anderledes end andre kendte programmer, men i bund og grund er forskellen ikke så stor, og kan tilpasses brugerens ønsker.

Opsætning af Writer

Efter installationen er det ofte hensigtsmæssigt at personalisere brugerfladen, ex.vis med genvejstaster der passer til den enkelte bruger. Det kan ex.vis være langtrukkent at indsætte matematiske udtryk i en tekst, da kommandoen skal hentes ved 3 museklik.
Ligeledes er det rart at kende de prædefinerede genvejstaster og/eller programmere nogle andre eller nye.

Ikonlinie

For at tilføje ønskede kommandoer til ikonlinien (værktøjslinierne) skal opsætningen findes ved "Vis" -> "Ikonlinier" -> "Rediger..."

Herved kan alle kommandoer hentes fra relevante områder, og tilhørende ikoner kan med musen trækkes op på ønskede ikonlinie. F.ex. findes hævet og sænket skrift under "Format", indsæt matematisk udtryk (StarOffice Math-editor) og grafik under "Indsæt" osv.
Herunder ses mine egne umiddelbart tilføjede ikoner:Genvejstaster

Det er ikke kun gamle brugere fra før de grafiske brugerflader (GUI) , som har opdaget fordelen ved ikke at skulle bruge musen til at afgive kommandoerne i et program, og mange har da også lært de gængse windows-genveje (se shortcut_general.sxw). Der skal her bemærkes at StarOffice 6.0 benytter sig af windowsstandarderne som er ud fra de engelsksprogede kommandoer, og ikke som visse andre dansksprogede programmer et dansk genvejssæt. Dvs. at f.ex. fed skrift kaldes ved Ctrl+B (bold) og ikke ved Ctrl+F (fed)!
Disse og andre genvejstaster kan ændres efter lyst.

I de enkelte programmer er der ofte muligheder for yderligere brug af genvejstaster, hvilket også er gældende for StarOffice Writer. Ex.vis bruges Ctrl+Skift+B for sænket skrift og Ctrl+Skift+P for hævet. Den samlede fortegnelse over genvejstaster i StarOffice kan læses her (shortcut_txt.sxw).

Er de forprogrammerede genvejstaster ikke tilfredsstillende, kan der tilføjes nye og/eller ændres de eksisterende ved "Funktioner" -> "Tilpas..." og vælge "Tastatur"-fanen. Her markeres den ønskede tastaturkombination i øverste vindue, det relevante område forneden til venstre, den ønskede kommando i midten og klikkes<Modificer>.
Nu er tastaturkombinationen tildelt til den valgte/ønskede kommando.

Det er som regel formålstjenstligtat vælge tastaturkombinationer som ikke er allokeret en kommando i forvejen, og samtidig en kombination som du selv kan huske.

Det er muligt at gemme din konfiguration af StarOffice som fil, hvorved det bliver lettere at overføre denne til andre installationer og især ifm. back-ups, således at du ikke behøver at bruge tid på dette næste gang du installerer StarOffice.

Filformater

StarOffice benytter sine egne filformater (sxw, sxc, sxi osv.) pånær HTML, og disse formater er ikke kendte/anerkendte hos de konkurrerende programeleverandører, hvorfor eksport i de originale formater til samarbejdspartnere ikke altid er hensigtsmæssigt, med mindre afsenderen har vished om at modtagerens også benytter StarOffice/OpenOffice.

Til gengæld har StarOffice ingen problemer med at læse mange af de øvrige programmers filformater, og MS Office-brugere vil ofte ikke bemærke hvis et delt dokument er blevet redigeret i StarOffice - uanset om det drejer sig om MS Word eller Excel.

Der er enkelte indlejrede formater der kan give problemer: StarOffice Math-editor kan godt læse og redigere formler fra Equation Editor (Math Type) og gemme dem igen uden problemer for næste MS Word-bruger, men formler oprettet i StarOffice kan give problemer for andre applikationer. Der er højst sansynlig andre indlejrede formater med samme problemer.

Det er overraskende at StarOffice ikke kender til så store formater som WordPerfect og Word Pro, men udelukkende fokuserer på MS Office, men man regner vel disse som værende helt ude af markedet.

Andre vejledninger

Da StarOffice består af mange (8-10) forskellige slags applikationer vil en beskrivelse af opsætningen af dem alle være en meget stor opgave, som andre heldigvis har arbejdet på; se evt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus og OpenOffice.org Documentation Project.
Der er her påbegyndt en beskrivelse af StarOffice Math-editor, da denne er en af de helt gode grunde til at vælge StarOffice: Det er muligt at styre typografien meget præcist og kodningen kan foregå uden brug af mus!

Desuden vil eksporten til HTML-formatet fra både Writer og Math-editor beskrives ganske kort, med et erfaringsbaseret indblik i fordele og faldgrupper.

Roskilde d. 02. nov. '03

   © Jakob Gudmandsen    ^ Til Top